Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Otsime Valkla kodusse

Kuusalu vallas asub Valkla Kodu, kus AS Hoolekandeteenused pakub teenust psüühilise erivajadusega inimestele.
Seoses ööpäevaringse tugevdatud järelvalvega teenuse laiendamisega alates detsembrist, otsime oma meeskonda 20 uut tegevusjuhendajat.

Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga toetades tema igapäevaelu, arendades tema oskuseid ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine kogukonda ning ühiskonda laiemalt.

Tegevusjuhendajal on vajalik vähemalt keskharidus ning ei tohi olla mõistetud süüdi kuriteos. Kasuks tuleb eriharidus ja eelnev töökogemus sotsiaalhoolekande või pedagoogilises valdkonnas. Töötasu tegevusjuhendajal sõltub haridusest, töökogemustest, koolitustest - hetkel on meil pakkuda 500-640 eurot brutopalgaks.

Vaata töökuulutust.

Lisainfot saab minu meililt katlin.truu@hoolekandeteenused.ee ja telefonilt 3271020.


Lugupidamisega

Kätlin Truu
Personalispetsialist
AS Hoolekandeteenused

Telefon: 53404704, lühi 590
E-post: katlin.truu@hoolekandeteenused.ee
Skype: katlin.truu
www.hoolekandeteenused.ee

Autor: Kätlin Truu
Kuupäev: 05.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee