Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

MTÜ Ökokratt

Pressiteade
07.11.2012


MTÜ Ökokratt pälvis Euroopa Keskkonnaagentuuri üle-euroopalisel müraprojektide konkursil auhinna

Eile, 6. novembril tunnustas Euroopa Keskkonnaagentuur koos Müra Vähendamise Ühinguga (Noise Abatement Society) Londonis John Connell’i nimelise auhinnaga 2012 (John Connell Awards 2012) selle nominente. Tegemist on John Connell’i mälestuseks asutatud üle-euroopalise mürateemalise auhinnaga. Connell’i eestvedamisel võeti 1960. aastal Suurbritannias esmakordselt vastu müra vähendamise seadus.

MTÜ Ökokratt pälvis üle-euroopalisel konkursil auhinna mürateemaliste projektide kategoorias „The European Soundscape Award“, mille väljastab Euroopa Keskkonnaagentuur. Agentuur tunnustas MTÜ Ökokratt aktiivset müraalast tegevust, mille sihtrühmaks olid nii noored, õpetajad, ametnikud kui ka spetsialistid (planeerijad, arhitektid, projekteerijad). Õpetajaid koolitati õppeprogrammides müraprobleemidele tähelepanu pöörama, kasutades selleks uuenduslikke meetmeid. Koolituse tulemusena korraldasid nad haridusasutustes vaikusenädalaid (mürateemalisi keskkonnanädalaid). Noortele korraldati ka mürateemaliste uurimistööde konkurss, mille tööde põhjal valmis Miksteatri lavastus „Müra“. Lasteaialapsed aga kaardistasid kodukandi müraallikaid, mille tulemusena valmisid kodukandi mürakaardid. Ametnikele ja spetsialistidele korraldati rahvusvaheline keskkonnamüra konverents, millel tutvustasid ka noored müra-uurijad enda uurimistööde tulemusi ning diskuteerisid spetsialistidega.

Nimetatud auhinnakategooria eesmärgiks oli leida uusi lahendusi müraprobleemide tutvustamisel, mille juures kasutatakse unikaalseid ja innovatiivseid lähenemisviise. Projektide juures hinnati läbiviidud tegevuste innovatiivsust, uuenduslikkust ja loomingulisust, koostööd erinevate organisatsioonide vahel, noorte, täiskasvanute, loomeinimeste ja spetsialistide kaasamist ning tulemuste integreerimist haridusse ning igapäevasesse ellu.

John Connell’i nimelise auhinna eesmärgiks on tunnustada kohalike omavalitsuste, üksikisikute ning organisatsioonide tegevusi müra vähendamisel, mis on uuenduslikud, praktilised ja innovatiivsed lahendused mürareostuse levikul. Auhinda anti välja 12. korda.

MTÜ Ökokratt on müraalaseid tegevusi Eestis läbi viinud alates aastast 2007 ning sarnaseid keskkonnalaseid tegevusi 1999.aastast.

Lisainfo:

Priit Adler
MTÜ Ökokratt
priit@okokratt.ee
gsm 5132149
www.okokratt.ee
www.keskkonnatelk.ee

Autor: Priit Adler
Kuupäev: 07.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee