Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.11.2012

08. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Pärispea küla Heidu II kinnistule.

Projekteerimistingimused väljastati Turbuneeme küla Võrgukuuri kinnistu suvila ning Vahastu küla Sigula 9-2 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.

Kasutusload väljastati rekonstrueeritud Kolga alajaamale ning Kiiu alevikku ja Kuusalu külla ehitatud kergliiklusteele.

Korraldus anti Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja Kiviaia tee 3 kinnistutele uue sihtotstarbe määramiseks.

Üks korraldus anti kriisitoetuse, kaks lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks ja üks korraldus koolitranspordi kulude hüvitamiseks.

Raha eraldati Kuusalu Meeskoori 145. juubeli tähistamiseks ja projektile "Kuusalu valla kooride talvekontserdid".

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 12.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee