Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.11.2012

15. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Vastu võeti Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Ukumäe-Aasa kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks, Sõitme küla Marguse 4 kinnistule üksikelamu ehitamiseks ning Sõitme küla Leegiranna detailplaneeritud elurajoonile juurdesõidutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Korraldused anti Ilmastalu küla Santmäe ja Kuusalu küla Vana-Narva mnt 56 katastriüksuste jagamiseks.

Jaan Valgu hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Üks korraldus väljastati hooldusele võtmiseks, üks hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks ning kaks korraldust hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Reservfondist eraldati raha valla teede ja tänavate korrashoiu eelarvesse.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 20.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee