Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 22.11.2012

22. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Vastu võeti Kupu küla Kupu kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Kupu küla Lõosilma kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kuusalu aleviku Soodla tee 8 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning Kuusalu küla Saluvälja detailplaneeritud alale elektrivarustuse ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kolga alevikus rekonstrueeritud lasteaiale, Kuusalu alevikus rekonstrueeritud rahvamajale ja Valkla külas Mustikmetsa kinnistule rajatud puurkaevule.

Korraldused anti Andineeme küla Kangru ja Kuusalu küla Käli tee katastriüksuste jagamiseks.

August Kalamehe hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Üks korraldus väljastati kriisitoetuse, üks lapsehoiuteenuse toetuse, kolm ühekordse sotsiaaltoetuse ja kaks korraldust tervisetoetuse määramiseks.

Reservfondist eraldati raha Valgejõe Külamaja eelarvesse ja Kuusalu Rahvamaja eelarvesse.

Korraldus anti avaliku konkursi korraldamiseks Kuusalu Kunstide Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 26.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee