Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 06.12.2012

06. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 45 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Allika küla Kirsimaa ning Viinistu küla Tänava kinnistutele üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kuusalu aleviku Teeäärse kinnistule ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning Kolga aleviku Kooli kinnistust kuni Sillaotsa kinnistuni veetorustiku ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kõnnu küla Vana-Pikapõllu ja Rehatse küla Papikaasiku kinnistutele rajatud puurkaevule.

Korraldused anti Hirvli küla Hinno, Sigula küla Villemi-Peesa ja Hinnu-Hansu katastriüksuste jagamiseks.

Kadri Tammepärgi, Lana Toomvapi ja Merja Laagrikülli hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanded kiideti heaks.

Kaks korraldust väljastati hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse, üks lapsehoiuteenuse toetuse, kolm ühekordse sotsiaaltoetuse ning kaks korraldust tervisetoetuse määramiseks.

Kinnitati Kolga Lasteaia töötajate koosseis.

Raha eraldati Kuusalu Filmiklubile valla tänupeo korraldamiseks.

Kooskõlastati OÜ Suurpea Varahaldus poolt müüdava joogivee hind.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 12.12.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee