Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.12.2012

13. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Pikendati Salmistu küla Nurga ja Tapurla küla Liivapealse kinnistute detailplaneeringu algatamist ja lähteülesande kinnitamist.

Ehitusload väljastati Viinistu küla Anu kinnistule üksikelamu ehitamiseks, Nõmmeveski küla Loksa metskonna 84 maaüksusel ja Kolga aleviku Loksa metskonna 72 maaüksusel asuva lõkkekoha rajatiste rekonstrueerimiseks ning Kolga aleviku Lahemaa rahvuspargi 81 maaüksusel asuva Viru raba õpperaja rekonstrueerimiseks.

Kasutusluba väljastati Kahala küla Kahala gaasikraanisõlme kinnistule ehitatud elektrivarustusele.

Mattias Mürgi hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne kiideti heaks.

Üks korraldus väljastati kriisitoetuse määramiseks.

Korraldus anti Kuusalu valla parimate tunnustamiseks 2012. aasta saavutuste eest.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 19.12.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee