Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 19.12.2012


Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta II lisaeelarve.

Toimus Kuusalu valla 2013. aasta eelarve I lugemine.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määrust nr 21 "Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut".

Toimus Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskirja I lugemine.

Taotleti munitsipaalomandisse Salmistu külas Kurru maaüksus pindalaga 0,58 ha.

Kehtestati Kaberla küla Siili detailplaneering.

Otsustati lõpetada väikebussi Renault Trafic 951 BAL rendileping ja võtta rendile 48 kuuks Kuusalu keskkooli vajadustele vastav uus 9-kohaline väikebuss.

Toimus Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012- 2024 I lugemine.

Kinnitati eelarve-ja majanduskomisjoni põhimäärus.

Revisjonikomisjoni esimees, korrakaitsekomisjoni esimees ja eelarve-ja majanduskomisjoni esimees esitasid volikogule aruande komisjoni tööst.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.12.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee