Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 10.01.2013

10. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Linnuse tn 2-11 korterisse kamina ja korstna, Aru küla Katku kinnistule üksikelamu ning Saunja küla Mikumardi kinnistule puhkeotstarbeliste rajatiste ehitusprojektide koostamiseks.

Ehitusload väljastati Viinistu küla Jaani-Miku kinnistule aiamaja ehitamiseks ja Kiiu-Aabla küla Puukooli kinnistule Arli õpiaia olmehoone püstitamiseks.

Kasutusload väljastati Kiiu alevikus rekonstrueeritud ja ehitatud ühisveevärgile ning ühiskanalisatsioonile, Uuri küla Pangapealse kinnistule rajatud puurkaevule ja üksikelamule.

Korraldused anti Ilmastalu küla Metsaserva ja Kuusalu aleviku Köstriaia kinnistute jagamiseks.

Kinnitati lihtmenetlusega hanke "Väikebussi hankimine" hanketulemused.

Üks korraldus väljastati hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse ning üks korraldus puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 15.01.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee