Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 42. istung toimub kolmapäeval, 30. jaanuaril 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kiiu aleviku Veski 3a maaüksusel asuvate pumbamajade ja tuletõrje veereservuaari peremehetuks tunnistamine
2. Kupu küla Kupu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri
5. Kuusalu Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 1 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine
6. Kuusalu valla 2013. aasta eelarve II lugemine
7. Komisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst
8. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.01.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee