Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 24.01.2013

24. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Leesi küla Tõnikseri 1, Salmistu küla Pedassaare 63 ning Kodasoo küla Oja-Kivimäe kinnistutele üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kiiu aleviku Vaestemaja maaüksusest kuni Remedia 2 kinnistuni gaasitorustiku ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Turbuneeme küla Altmäe kinnistust kuni Mäekalda kinnistuni ja Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 1 kinnistust kuni Vana-Narva mnt 5 kinnistuni ehitatud elektrivarustustele.

Korraldus anti Vahastu küla Sigula 4-3 katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks.

Kuus korraldust väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse, üks lapsehoiuteenuse toetuse ja üks korraldus tervisetoetuse määramiseks.

Raha eraldati MTÜle "Kolga PL" projekti „Kuusalu valla meistrivõistlused korvpallis 2012/2013“ toetamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 29.01.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee