Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 43. istung toimub kolmapäeval, 27. veebruaril 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Nõude ebatõenäoliseks hindamine
2. Laenu võtmine
3. Kuusalu valla 2013. aasta eelarve III lugemine
4. Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord
5. Riigigümnaasiumi asutamine Kuusalu valda
6. Kolga Keskkooli reorganiseerimine Kolga Põhikooliks
7. Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. aprillist 2013
8. Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend
9. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
10. Kuusalu Vallavolikogu 02.12.2009 määruse nr 24 „Kuusalu vallavanemale töötasu ja valitsuse liikmetele hüvituse määramine” kehtetuks tunnistamine
11. Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2013 otsuse nr 1 „Kiiu aleviku Veski tn 3a maaüksusel asuvate pumbamajade ja tuletõrje veereservuaari peremehetuks tunnistamine” muutmine
12. Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Kuusalu valla valimiskomisjoni moodustamine
14. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.02.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee