Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 21.02.2013


21. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 16 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Hirvli küla Ojapesa kinnistule üksikelamu ja abihoone ning Suurpea küla Linnaku kinnistust kuni Sadama kinnistuni elektrivarustuse ehitusprojektide koostamiseks.

Ehitusload väljastati Salmistu küla Käooja tee 13 kinnistule ja Aru küla Katku kinnistule üksikelamute ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Sõitme küla Kasekasvu kinnistule ehitatud üksikelamule ja rajatud puurkaevule.

Luba anti Spordiseltsile Altis spordilaagri läbiviimiseks ajavahemikul 10.06.-19.06.2013 Kuusalu Keskkooli ruumides.

Üks korraldus väljastati hooldusele võtmiseks ning üks hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 26.02.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee