Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Tunnusta ettevõtluse edendajat

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on taas käivitunud konkursi
„Tunnusta ettevõtluse edendajat”, mille eesmärk on välja selgitada,
tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtluse edendamist
toetavaid algatusi.

Juba seitsmendat aastat toimuvast konkursist ootame osa võtma kõiki Eesti
valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse
tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi
institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast
sektorist ootame konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö
avaliku sektoriga.

Algatusi ja projekte hindame sel aastal kuues kategoorias, mis toetavad
ettevõtliku vaimu edendamist, ettevõtluskeskkonna parandamist,
ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimist, ettevõtluse
rahvusvahelistumise toetamist, roheliste turgude ja ressursside kasutamise
arengu toetamist ning vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse arendamist.
Konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat” on ühtlasi eelvooruks
üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2013”,
mis käesoleval aastal toimub novembris Leedus.

Varasematel aastatel on Eesti eelvooru võitnud ja tunnustuse pälvinud
programm ENTRUM, e-majandusaasta aruanne, veebikeskkond TestMarket.eu,
Äriregistri Ettevõtjaportaal ning ettevõtluskonkurss „Ajujaht“.

Projektide esitamise tähtaeg on 6. mai 2013.

Lisainfot ja konkursi tingimustest saate lähemalt lugeda SIIT.

Kutsume Teid aktiivselt konkursil osalema!

Parimat soovides,
Kaupo Sempelson
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autor: Kaupo Sempelson
Kuupäev: 04.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee