Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.02.2013

28. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused väljastati Ilmastalu küla Kaidaste tee 3 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Lilleoru, Lepiku II ja Kääru kinnistutele sidevarustuse ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Andineeme küla Elulille kinnistule üksikelamu ja Kolga-Aabla külla veevarustussüsteemide ehitamiseks.

Kasutusload väljastati Kolgaküla küla Jaagumari kinnistule ehitatud elektrivaraustusele ja Kuusalu küla Tarva põik 1 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud Kimbla A-59 tagastamiseks.

Neli korraldust väljastati tervisetoetuse, kaks ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks lasteaia osalustasu toetuse määramiseks.

Kooskõlastati maakonna bussiliini nr 242 sõiduplaan.

Vaadati läbi volikogu eelnõu.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 05.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee