Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Koostöös loome turvalisust

Koostöös loome turvalisust

Vabatahtlik tegevus pälvib ühiskonnas üha enam kõlapinda ning aina rohkem vabatahtlikke on valmis tasu saamata panustama turvalise elukeskkonna tagamisse.

On igati loomulik, et inimene tunneb muret nii enda kui ka oma elukoha turvalisuse pärast ning siinkohal on politsei ja kogukonna omavaheline koostöö äärmiselt oluline. Just vabatahtlike tegevuse parendamine on ka üks politsei prioriteetidest.

Kindlasti on üks mõjusamaid viise kogukonna turvalisuse panustamisse osalemine politseitöös abipolitseinikuna. Abipolitseinike tegevus hõlmab mitmeid politseilisi tegevusi alustades patrulltoimkondades osalemist kuni ennetustegevuseni välja. Lisaks kogukonna turvalisusesse panuse andmisele saavad abipolitseinikud arendada ennast mitmekülgselt läbi koolituste, seega ei võida abipolitseiniku tegevusest üksnes mitte kogukond ja seeläbi ühiskond, vaid ka iga abipolitseinik individuaalselt.

Lisaks pakume abipolitseinikele erinevaid ühisüritusi ning kogupereüritusi, kus vahetada muljeid ja kogemusi ja seeläbi tihendada suhtlust samasuguseid väärtuseid oluliseks pidavate inimestega.

Ida-Harju politseijaoskonnas on hetkel 35 aktiivset abipolitseinikku, kuid kindlasti ootame uusi abipolitseinike kandidaate, et saaksime kogukonna liikmeid veelgi rohkem kaasata turvalisema elukeskkonna tagamisse.

Keda ootame abipolitseinikuks?

Abipolitseinikuks sobiv kandidaat on vähemalt 18-aastane keskharidusega Eesti kodanik, kes on kriminaalkorras karistamata. Samuti peab abipolitseinikuks soovija läbima tervisekontrolli.

Pärast dokumentide esitamist on abipolitseinikuks soovijal vajalik läbida abipolitseiniku esmane väljaõpe, mis kestab 40 tundi, mille loengud toimuvad tööpäeva õhtutel 3-4 tunnistes osades. Selle käigus tutvustatakse politseitöös osalemiseks esmavajalikke teadmisi. Peale esmase väljaõppe läbimist on soovi korral abipolitseinikul võimalus läbida ka iseseisva pädevuse väljaõpe.

Kes soovib kogukonna turvalisusesse reaalset panust anda võib julgelt ühendust võtta Ida-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuhi Mihkel Mäekeriga telefonil 6124660, e-maili aadressil mihkel.maeker@politsei.ee või kohaliku konstaabliga.

Koostöös loome turvalisema Eesti!

Autor: Marili Reinek
Kuupäev: 07.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee