Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 13.03.2013

Kuulati Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna esindaja M. Reineki ülevaadet õiguskorrast Kuusalu vallas.

Otsustati võtta laenu SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 400 000 eurot 20 aastaks Kuusalu Soojus OÜ projekti „Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine” rahastamiseks. Laen võtta SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Investeeringute Panga investeeringute portfelli vahenditest.

Võeti vastu otsus Kolga Keskkooli reorganiseerimiseks Kolga põhikooliks.

Algatati detailplaneering Kuusalu alevikus Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistutele, kinnitati lähteülesanne ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Võeti vastu otsus "OÜ Kuusalu Soojus osaühingu osakapitali eurodesse ümberarvestamine läbi osakapitali vähendamise".

Kinnitati OÜ Kuusalu Soojus põhikiri.

Kinnitati vee-ettevõtja ja kehtestati tegevuspiirkond Kaberla ja Valkla külas.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 15.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee