Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 14.03.2013

14. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused väljastati Kaberla küla Kiviaia tee 13 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimused väljastati Sigula küla Sääse kinnistu üksikelamu rekonstrueerimis- ja laiendamisprojekti koostamiseks ning Kursi küla Kõrre kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldus anti Kuusalu alevikus liikluspinnale kohanime määramiseks ja katastriüksuste lähiaadresside muutmiseks.

Üks korraldus väljastati hoolduse seadimiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse 2013. aasta koolitunni arvestuslik maksumus, Kuusalu valla haridusasutuste 2013. aasta arvestuslik kohamaksumus ja Kuusalu Eakate Kodu 2013. aasta arvestuslik kohamaksumus.

Reservfondist eraldati raha Kolgaküla Rahvamaja automaatse tulekahjusignalisatsiooni remondi teostamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 19.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee