Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 21.03.2013

21. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Viinistu küla kanalisatsioonitorustike ja Ranna kinnistu reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kupu küla Kupu kinnistu tootmishoone laiendamiseks ja Kuusalu küla Kooli kinnistule skatepargi ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Suurpea küla Merekalda kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Kinnitati toidukulude maksumus valla munitsipaalkoolides.

Raha eraldati osaluskuludeks Harjumaa Keelpilliorkestri kontserdil Rootsi, spordiklubide tegevuse toetamiseks 2013. aastal ja valla kultuurisündmuste toetamiseks 2013. aastal.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 26.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee