Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.03.2013

28. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Loksa küla Männikutalu kinnistu suvila üksikelamuks ümberehitusprojekti koostamiseks ja Hara küla Haagi kinnistule üksikelamu ja ajutise katusealuse ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Uuri küla Heki kinnistule üksikelamu ja Allika küla Kirsimaa kinnistu tootmishoone lammutamiseks.

Viis korraldust väljastati tervisetoetuse, kaheksa ühekordse sotsiaaltoetuse, üks puuetega inimeste toetuse ning üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta eelarvest toetatavate treeningrühmade nimekiri ja usuasutuste nimekiri.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 04.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee