Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Maa-amet valmistub geodeetiliste punktide markeerimisega aeropildistamiseks

Seoses aeropildistamisega markeerib Maa-amet sel kevadel riigi geodeetilise põhivõrgu punkte Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis. Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooniks ehk aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Tegemist on 60 × 60 cm suuruste kileruutude või suuremate kileristidega (250 x 250 cm), mis paigaldatakse geodeetilistele punktidele ja on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk".

Valgest kilest markeeringud paigaldatakse alates algavast ehk 17. nädalast järgmistes piirkondades:


Põhja-Eesti - lääne-ida suunas Suurupi poolsaarest kuni Eesti Vabariigi idapiirini ja põhja-lõuna suunas mererannikust kuni Peipsi põhjaranniku jooneni;

Maa-amet palub markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Juhul, kui näiteks geodeetidel on tarvis kasutada markeeritud punkti, tuleb kile ettevaatlikult lahti lasta nii vähestest nurkadest kui võimalik, et saada piisav juurdepääs tsentrile.

Töö lõpetamisel tuleb tsentreeritud kile kinnitada tagasi võimalikult täpselt samale kõrgusele tsentri kohale (kõrguse võiks enne ühe nurga lahtilaskmist ära mõõta, et pärast saaks seda kontrollida).

Aeropildistamise alusel uuendatakse kaarte ja valmistatakse ortofotosid.

Lisainfo tel: 675 0841, 675 0846

Info võetud:

Autor: 
Kuupäev: 24.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee