Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 24.04.2013

Kehtestati Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta teede investeeringute kava.

Kehtestati Kuusalu Vallavolikogu ja Kuusalu Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2012 otsust nr 55 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.

Otsustati sõlmida aktsiaseltsiga Eesti Gaas, maagaasitorustiku ja gaasiregulaatorkapi ehitamiseks ja majandamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Kuusalu vallale kuuluva kinnistu Kiiu alevik, Aia tänav 1 koormamiseks, koormatava ala pindala 32 m2.

Kehtestati detailplaneering Tapurla küla Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa kinnistutel.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee