Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikud arutelud

15. märtsist 8. aprillini 2013. a toimus Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek. Kaitse-eeskirja avalikud arutelud toimusid 10. aprillil Palmse looduskeskuses ja 11. aprillil Kolgaküla rahvamajas.

Korraldame 2. mail algusega kell 16 Kolgaküla rahvamajas ja 7. mail algusega kell 16 Võsu rannaklubis täiendavad kaitse-eeskirja eelnõu avalikud arutelud, mille teemaks on 2013. a avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekud. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, tsoneeringu ja tehtud ettepanekutega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/kaitse-eeskiri/.

Lisainfo:
Riina Kotter
kaitse planeerimise spetsialist
Keskkonnaameti Viru regioon
Tel 503 7128

Autor: Riina Kotter
Kuupäev: 26.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee