Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitööde järgsete taastamistööde ajakava Kuusalus, Kiius ja Kolgas

Kuusalu alevik
Teede kaevatud osade tagasitäite tihendamist teerulliga alustas OÜ Arco Ehitus neljapäeval, 09.05.2013. Aluskatteks paigaldatud jäme killustik kiilutakse kinni peenema fraktsiooni killustikuga. Asfaldi osa puhastatakse tänavapuhastuse harjaga.
Murukatete taastamine kortermajade piirkonnas algab hiljemalt esmaspäeval, 20.05.2013.
Lähiajal alustatakse Kuusalu tee ääres torustiku paigaldusega Põllu tänavast kuni Keskväljakuni.

Kiiu alevik
Piirkonnas, kus torutööd lõpetati eelmise aasta talvel, on taastamisega AS Viimsi Keevitus alustanud. Samuti parandatakse eelmise aasta sügisel haljastatud osade äravajumised. Teekatted, äärekivid, kaevukaante õiged kõrgused jne. kontrollitakse Kuusalu Soojus OÜ töötajate poolt koos omanikujärelevalvet teostava OÜ-ga PP. Ehitusjärelevalve 14.-15.05.2013.
Kõikide taastamistööde eeldatav lõpetamise aeg Kiius on 15.06.2013.

Kolga alevik
ÜVK tööd planeerib AS Viimsi Keevitus lõpetada Kolgas mai lõpuks. Jäänud on veel nelja maja torustikud ja Kolga kooli juures kanalisatsioonipumpla paigaldus.

Kolgas toimub samaaegselt ka kaugküttetorustiku renoveerimine. Kaugkütte peatorud on paigaldatud ja tagasitäitmisega AS Magma tegeleb. Korrusmajade piirkonna tööd lõpevad juunis. Mõisa allee aadressidega majade juures on kaugküttetorustiku tööd lõpetatud ja kaevikud pinnasega täidetud. Lõpliku haljastusega saab alustada peale vee- ja kanalisatsioonitööde teostamist.
Kõikide taastamistööde eeldatav lõpetamise aeg Kolgas on 30.06.2013.

Küsimuste, etteheidete ja ettepanekutega palume kohe nende tekkimisel pöörduda tööpiirkonna infotahvlitel toodud töövõtja esindaja poole või OÜ Kuusalu Soojus kontorisse.
Võimaluse korral kasutage e-maili info@kuusalusoojus.ee, kiireloomulises küsimuses tel 6072452.


Lugupidamisega
Kalle Küngas
Kuusalu Soojus OÜ

http://www.kuusalusoojus.ee/?PageType=plain&lang=et&MenuID=10

Autor: Kalle Küngas
Kuupäev: 13.05.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee