Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.05.2013


09. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Pedaspea küla Esko kinnistule, Turbuneeme küla Põllu kinnistule üksikelamute ehitusprojekti koostamiseks ning Kiiu aleviku Tuuliku tn 3 korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Salmistu küla Käooja tee 26 kinnistule üksikelamu ja Vahastu küla Vahastu ühistu 3 kinnistu aiamaja suvilaks ümberehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kursi küla Kangru kinnistule sauna püstitamiseks.

Kasutusluba väljastati Kiiu aleviku Vahe-Tagavälja 5 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Korraldus anti Tammispea küla Metsanõmme ja Välja kinnistute vahelise piiri muutmiseks.

Üks korraldus väljastati kriisitoetuse määramiseks.

MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile anti luba "Kihelkonnamäng 2013 Tapurlas" korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 14.05.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee