Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.05.2013

Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan.

Toimus Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamise I lugemine.

Toimus Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve I lugemine.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange valla koolibussi liinidele vedaja leidmiseks tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange vallale kuuluvatele hoonetele turvateenuse osutaja leidmiseks tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Anti Kuusalu vallavanemale luba sõlmida Nõmmeveski silla avaliku kasutamise leping AS´ga Raju.

Taotleti riigi omandis oleva Kuusalu vallas Salmistu külas asuva Valkla ranna maaüksusest moodustatava Rannasalu tee L2 maaüksuse, pindalaga 3728 m², tasuta võõrandamist Kuusalu vallale vastavalt kehtestatud detailplaneeringule ja plaanile. Määrati Rannasalu tee L2 maaüksuse maa sihtotstarbeks 100% transpordimaa.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2013 otsuse nr 20 „Isikliku kasutusõiguse seadmine” punktis 1 märgitud koormatava ala pindala ja loeti õigeks pindalaks 171 m².

Vallavanem Urmas Kirtsi teavitas Kiiu lasteaia nurgakivi panekust 30.05.2013 kell 15.00.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.05.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee