Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Mereäärse kinnistu Romantika müügikuulutus

Kuusalu Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Valkla külas asuva kinnistu Romantika reg osa nr 13397702, katastriüksuse tunnus 35201:001:0568, pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarbega elamumaa (001; E) järgmistel tingimustel:

1. Suuline enampakkumine viiakse läbi 18.06.2013 kell 13.00 Kuusalu Vallavalitsuse saalis aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, telefon 606 6370.
2. Alghind 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.
3. Tagatisraha 6400 ( kuustuhat nelisada ) eurot. Tagatisraha kanda Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole 1120050586.
4. Osavõtutasu 30 ( kolmkümmend) eurot. Osavõtutasu kanda Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole 1120050586.

Enampakkumisele registreerimine algab 30 minutit ja lõpeb 10 minutit enne suulise enampakkumise avatuks kuulutamist. Kõik vara omandamisõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.
Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kuusalu valla põhimääruse § 72 ja § 60-65 ning Kuusalu vallavalitsus 29.05.2013 korralduses nr 372 sätestatud tingimustele.
Kuualu valla põhimäärus ja volikogu otsused on kättesaadavad Kuusalu valla koduleheküljel www.kuusalu.ee . Info ja kinnistutega tutvumiseks kontakt 5302 5456, abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 30.05.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee