Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 30.05.2013

30.mai 2013 vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.15 ja lõppes 9.15, oli päevakorras 34 punkti.

Anti ehitusload Sõitme küla Aasu kinnistule üksikelamu rekonstrueerimiseks, Suurpea küla Suurpea I kinnistust Metsaõue kinnistuni elektrivarustuse ehitamiseks, Andineeme küla Loo Ühistu 8 suvila laiendamiseks, Salmistu küla Söödimetsa kinnistule suvila ehitamiseks. Anti projekteerimistingimused Kiiu alevikus Linnuse tn 2 korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, väljastati kirjalik nõusolek Sigula küla Jaanuse kinnistule puurkaevu rajamiseks ja väljastati kasutusluba Salmistu küla Päiksemetsa kinnistule rajatud puurkaevule. Määrati 6 tervisetoetust ja 8 sotsiaaltoetust, 1 lapsehoiuteenuse toetus, 2 kriisitoetust, 1 vältimatu abi toetus ja 2 puuetega inimeste toetust. Eraldati raha reservfondist ja kuulati ära vallaarhitekti ettekanne Kiiu lasteaia nimekonkursist.

Autor: Leelo Konton
Kuupäev: 05.06.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee