Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kodasoo Turbatootmisala

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.06.2013 kell 18.00, toimub Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) infokoosolek, seoses Kodasoo Turbatootmisala läheduses olevate kaevudega ning võimaliku mõjuga neile.

AS Tootsi Turvas (kontaktisik: Tiit Saarmets, tiit.saarmets@tootsiturvas.ee) esitatud taotluse kohaselt kavandatakse Kuusalu vallas, Rummu külas turba pinnakihist kaevandamist 139,95 ha suurusel tootmisalal (katastriüksuse tunnus 35201:001:0210, mäeeraldise suurus 112,52 ha) ning vee erikasutusluba taotletakse eelmise kehtivuse lõppemise tõttu. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus, milles juhitakse settebasseinides puhastatud vett Kodasoo ojja. Arendajal on Kodasoo turbatootmisalal maavara kaevandamiseks luba HARM-069 (L.MK.HA-37029). KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks. Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Inseneribürooo STEIGER (kontaktisik: Aadu Niidas, tel 6681 013, e-post: aadu@steiger.ee).

Info koosoleku toimumise kohta tel 606 6391 või e-post: mailis.virve@kuusalu.ee.

Autor: Mailis Virve
Kuupäev: 07.06.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee