Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 06.06.2013

06. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Detailplaneering algatati Vahtra ja Kadaka kinnistutele.

Arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused väljastati Ilmastalu küla Kaidaste tee detailplaneeritud alale elektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimused väljastati Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu lammutamise ja uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Saunja küla Pärnamäe kaevu kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Kasutusluba väljastati Põhja küla Uuekadaka kinnistule ehitatud puhkemajale "Miida".

Korraldused anti Valkla küla Hallimäe ja Hara küla Kadapiku katastriüksuste jagamiseks.

Luba anti Kolga-Aabla jaanitule korraldamisesks.

Üks korraldus väljastati kriisitoetuse ja üks lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Spordikeskuse hinnakiri.

Reservfondist eraldati raha Kuusalu valla Viinistu Rahvamaja ehitusprojekti koostamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 12.06.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee