Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub kolmapäeval, 26. juunil 2013 kell 18.00 Suurpea külas Oja kämpingus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve kinnitamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine" muutmine – I lugemine
4. Valimisringkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Kuusalu vallas
5. Kuusalu valla aumärgi omistamine
6. Sõiduauto Fiat Doblo riikliku numbrimärgiga 311MKA võõrandamine ja kasutusrendilepingu sõlmimine
7. Kinnistu Kalda võõrandamine
8. Põhja küla Platsikadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine
9. Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Kuusalu Vallavolikogu 01. 06. 2011 otsuse nr 34 „Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ vastuvõtmiseks esitamise tähtaja ja lähteülesande kehtivusaja esmakordne pikendamine
11. Kohaliku loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse mittealgatamine
12. Salmistu küla Söödimetsa katastriüksuse uue sihtotstarbe määramine
13. Kursi küla Kõrre katastriüksuse uue sihtotstarbe määramine
14. Info

Andres Paomees
Volikogu esimee

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.06.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee