Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 07.08.2013

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel võtta laenu Kiiu Lasteaia ehitamise sildfinantseerimiseks summas kuni 500 000 (viissada tuhat) eurot.

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta teede investeeringute kava alljärgnevalt:

Mustametsa-Uuri Mustametsa poolse osa 2,5 kordne pindamine;
Salmistu küla Pedassaare sissesõidutee ühekordne pindamine;
Kolga kooli jalgtee asfalteerimine.

Kinnitati kruusateede remondikava (pingerida):

Juminda tee;
Loksa-Vihasoo Loksa poolne osa;
Kuusalu kalmistu ringtee;
Soorinna küla Loo-Soone lõpuosa;
Kodasoo-Rummu.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 09.08.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee