Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.08.2013

Anti üürile Laane 11-6 eluruum.

Anti kasutusse vallavara Mõisa allee 9-6, Kolgas.

Toimus Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve I lugemine.

Kehtestati detailplaneeringud:
Pedaspea küla Sarapiku (end Eskani-6) kinnistul;
Valkla küla Lammiku kinnistul.

Anti Kuusalu vallavanemale luba sõlmida õpilasvedude hankeleping ÜO´ga Arla sõidud, OÜ`ga Alukvik, OÜ`ga Tektoon-A ja FIE´ga Ain Ojala kolmeks aastaks.

Anti Kuusalu vallavanemale luba sõlmida hankeleping Danske Bank AS Eesti filiaaliga sildfinantseerimislaenu hankelepingu sõlmimiseks summas kuni 500 000 (viissada tuhat) eurot.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.08.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee