Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 25.09.2013

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määrust nr 9 „Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine”.

Nimetati kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks jaoskonnakomisjonide liikmed.

Kehtestati Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneering.

Määrati uued sihtotstarbed:
Andineeme küla Elulille katastriüksusele;
Viinistu küla Joosti katastriüksusele;
Allika küla Kirsimaa katastriüksusele;
Saunja küla Lagevälja katastriüksusele.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.09.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee