Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 26.09.2013


26. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 60 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Tuuliku tn 1 kinnistu korterelamu korterisse nr 12 kamina ja korstna ehitusprojekti koostamiseks ning Kolgaküla küla Päästeotsa kinnistu korterelamu 2A korterite nr 2 ja nr 5 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Suru küla Valgejõe silla rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistule garaazi, Suurpea küla Lahe põik 4 korterelamu korterisse nr 34 kamina ehitamiseks ja Kuusalu aleviku Soodla tee 8 kinnistu üksikelamu tehnosüsteemi muutmiseks.

Kasutusluba väljastati Kolga alevikus rekonstrueeritud ja ehitatud ühisveevärgile ning ühiskanalisatsioonile.

Üks korraldus anti Kaberla küla Kiviaia tee, üka Valkla küla Kivi maaüksuste omandamiseks ja üks korraldus Vanaküla kinnistu Kalda võõrandamiseks.

Üks korraldus väljastati lapsehoiuteenuse toetuse, üheksa ühekordse sotsiaaltoetuse, kolm tervisetoetuse, kaks puuetega inimeste toetuse ja kolm korraldust toidutoetuse määramiseks.

Raha eraldati MTÜle Salmistu Paadimees ja Kolga noorkotkaste ja kodutütarde rühma varustuse ostmiseks.

Reservfondist eraldati raha päästeteenistuse, kultuuriürituste ja Kolga Kooli eelarvesse.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 03.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee