Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.10.2013


03. oktooberi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Detailplaneering algatati Kolga aleviku Salu kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Saunja küla Karukäbla ja Mesikäpa kinnistutele üksikelamute ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks ning Kiiu aleviku Mõisa tee 6 kinnistu korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kiiu aleviku Linnuse tn 8 korterelamu korteritesse nr 2, nr 4 ja nr 6 kamina ning korstna ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kemba küla Tõrvaaugu kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Üks korraldus anti Valkla ranna maaüksuse jagamiseks ja üks Virve küla Jakobi katastriüksuse jagamiseks.

Üks korraldus väljastati lapsehoiuteenuse toetuse, üks vältimatu abi toetuse määramiseks ning üks korraldus koolitranspordi kulude hüvitamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 10.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee