Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungileKuusalu Vallavolikogu 52. istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2013 kell 18.00 Jõekääru Perepuhkus Puhkekülas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 16.06.2010. a määruse nr 14 „Kuusalu valla ehitusmäärus” muutmine
2. Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine ja Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 lisa 7 kehtetuks tunnistamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 24 ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 ja 25.11.2004 määruse nr 13 kehtetuks tunnistamine
4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks avalike teede talihooldustööde teostamiseks ja hankelepingute sõlmimiseks
5. Tammistu küla Kiigeplatsi maaüksuse tasuta kasutusse andmine
6. Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande
kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine
7. Vallavara kasutusse andmine Mõisa allee 9-6, Kolga
8. Info
8.1 Jõelähtme valla Haapse küla elanike pöördumine


Andres Paomees
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 11.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee