Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 18.10.2013


18. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 29 punkti.

Detailplaneering algatati Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Aia kinnistul asuvast sidevõrgust kuni Aia tn 2 sidevarustuse ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Tuuliku tn 1 korterisse nr 12 kamina ja korstna ja Valkla küla Suurekivi tee 6 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Saunja külla ehitatud 0.4/10kV alajaamale ja elektrikaablile.

Korraldus anti Rummu küla Jäetma kinnistute vaheliste piiride muutmiseks.

Kolm korraldust väljastati lapsehoiuteenuse toetuse, kolm ühekordse sotsiaaltoetuse, üks toidutoetuse ja üks korraldus kriisitoetuse määramiseks.

Korraldus väljastati avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamiseks Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamiseks.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 23.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee