Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Algab konkurss Harjumaa 2013. aasta parimate väljaselgitamiseks

Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER tegevusgruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harjumaa Aasta Tegijad. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või tegudega, mis vajavad äramärkimist. Valitakse välja Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikuühendus, Aasta Tegu, Aasta Toetaja ja Aasta Sädeinimene.

Harju Maavanema Ülle Rajasalu sõnul muudab iga algatus ühiskonda soojemaks ja avatumaks. „Harjumaal on palju töökaid inimesi, kes on ühiskonnas midagi uut liikuma pannud, loonud või muutnud,“ lausus Rajasalu. „Just täna on meil kõigil võimalik esile tõsta neid, kes on saavutanud oma tegevuses väljapaistvaid tulemusi.“

Maavanema arvates on sellised tunnustamised väga vajalikud: ühtedele selleks, et nad tunnetaksid, et nende tegemisi märgatakse ja teistele selleks, et neilgi tekiks soov kaasa lüüa ja oma unistusi teostada.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Vello Jõgisoo sõnul saab kohalik omavalitsus olla jätkusuutlik ainult siis, kui tema territooriumil on ettevõtlikud inimesed ja töökohti pakkuvad ettevõtted, kes on huvitatud oma elukeskkonna arendamisest.

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik Harjumaa inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just see isik või organisatsioon on väärt olema Harjumaa aasta parim. Konkursi võitja selgitab tehtud ettepanekute põhjal komisjon, kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organisatsioonid. Konkurss kestab 1. novembrist kuni 30 novembrini. Aasta parimate autasustamine toimub 30.detsembril 2013.a. Harjumaa ballil Estonia teatris. Ettepanekud parimate kandidaatide osas palume saata 30. novembriks aadressile: info@heak.ee märksõnaga ”Harjumaa parimad 2013“, täpsema info leiab www.heak.ee .

2012.a. aasta ettevõte oli AS Harju Elekter, kodanikuühendus MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME, sädeinimene Jüri koguduse vaimulik Tanel Ots, aasta tegu „sajandi 100 võttepaika“, aasta toetaja oli Rae Vallavalitsus.

Kes saavad kandideerida:

Aasta Ettevõtja - kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on sellel ja eelmisel aastal kaasa aidanud oma piirkonna ja/või maakonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks, kas ettevõtja tegevuses kajastub innovaatilisus, milline on ettevõtja ekspordimaht ja -võimekus, kas ettevõtja on osalenud kohalikes investeeringuprojektides, tegelenud keskkonna- ja energiasäästlikkusega, arendanud koostööd kogukonnaga.

Aasta Kodanikeühendus - sellise tunnustuse saab seltsing või MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, olnud kogukonnale tugevaks toeks. Tunnustatakse ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea mainega piirkonna ja/või maakonna elanike seas.

Aasta Toetaja - selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või omavalitsust, kes on läbi selle ja eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele ja/või maakondlikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii rahalist kui mitterahalist panust (asjade või ka ulatusliku vabatahtliku tegevuse näol).

Aasta Tegu - see tiitel omistatakse ettevõtmisele, mis on sellel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui ka midagi muud, mis on heaks eeskujuks nii Harjumaale kui ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene - selle tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste aastate jooksul. Oluline on ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

Lisainfo:
Demis Voss
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Tel: 5331 4025
e-mail: demis@heak.ee

Teate edastas:
Heikko Kukk
Avalike suhete nõunik
Harju Maavalitsus
Tel: 611 8770/ 5866 8478
e-mail: Heikko.kukk@mv.harju.ee

Loe : http://www.heak.ee/aastategija2013

Autor: Heikko Kukk
Kuupäev: 30.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee