Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kaitseväe harjutused

Piirangud Kaitseväe keskpolügoonil

Seoses laskeharjutuste ja lõhkamiste läbiviimisega märtsis 2014 a on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel; 1-7.03, 10-14.03, 17-21.03 ja 24-31.03. Lõhkeharjutusi viiakse läbi; 2-7.03, 11.03, 17-21.03, 24-28.03 ja 31.03

Muud teated

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kirde kaitseringkonna pioneeripataljoni truubi laadimisõppe Lehtse teel 13. ja 14. märtsil 2014.
Õppusel osaleb 78 ajateenijat ja 4 tegevväelast, kasutatakse 7 veoautot ja 3 maasturit, 3 soomukit,. Kaasas on õppuritel relvad. Laskemoona ei kasutata. Õppuse käigus paigaldatakse truubi alla lõhkematerjali imitatsioon. Majutus on telkides ja lahtist tuld ei tehta.


Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kaitseliidu Tallinna Maleva õppuse Kuusalu valla Kotka piirkonnas 15. ja 16. märtsil 2014.
Õppustel osaleb ca 20 kaitseliitlast, kaasas on käsitulirelvad ja üks 5t veoauto. Õppuse käigus kasutatakse tulirelvi ja imitatsioonivahendeid, üksus liigub suuskadel või jalgsi. Majutus on telkides ja lahtist tuld ei tehta.


Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Scoutspataljoni luurerühma väljaõppe läbiviimise 24.- 26. märtsil 2014 Soodla veehoidla ja Koitjärve vahelisel alal.
Õppusel osaleb 23 tegevväelast, kasutatakse 1 veoautot ja 7 maastikuautot. Kasutatakse imitatsioonivahendeid.


Autor: 
Kuupäev: 08.11.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee