Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 07.11.2013


07. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Loksa küla Rahunurme kinnistu silla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning Kuusalu aleviku Kanarbiku tn 1 kinnistu üksikelamu rekonstrueerimis- ja laiendamisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kiiu aleviku Linnuse tn 2 korterelamu rekonstrueerimiseks.

Kasutusluba väljastati Ilmastalu küla Kaidaste tee 5, Kaidaste tee 3 ja Kaidaste tee 1 kinnistutele ehitatud elektrivarustusele.

Kirjalik nõusolek väljastati Mäepea küla Alandi kinnistule sauna ja Kolga-Aabla küla Kadapiku-Mardi kinnistule paadikuuri ehitamiseks ning Valkla küla Valkla hooldekodu kinnistule turvaaia rajamiseks.

Korraldus anti Kõnnu küla Kooliaia maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.

Üks korraldus väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks.

Raha eraldati valla tänupeo korraldamiseks ja MTÜle Joaveski küla Joaveski rahvamaja avamisürituse korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 11.11.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee