Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 20.11.2013

Valiti vallavolikogu komisjonide esimeesteks:
1. arengukomisjoni esimeheks Mart Reimann;
2. eelarvekomisjoni esimeheks Margus Soom;
3.sotsiaalkomisjoni esimeheks Kaja Martinson
4. keskkonnakomisjoni esimeheks Raul Valgiste;
5. ehituskomisjoni esimeheks Madis Praks;
6. haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Marika Astor;
7. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Asko Aug;
8. külaelukomisjoni esimeheks Emil Rutiku;
9. revisjonikomisjoni esimeheks Sulev Valdmaa.

Valiti vallavolikogu komisjonide aseesimeesteks:
1. arengukomisjoni aseesimeheks Enn Kirsman;
2. eelarvekomisjoni aseesimeheks Ari Juhani Lehtonen;
3. sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Küllike Enok;
4. keskkonnakomisjoni aseesimeheks Urmo Ristisaar;
5. ehituskomisjoni aseesimeheks Raul Valgiste;
6. haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimeheks Andres Kaarmann;
7. kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks Ilvard Eeriksoo;
8. külaelukomisjoni aseesimeheks Andres Allmägi;
9. revisjonikomisjoni aseesimeheks Urmo Ristisaar.

Nimetati Kuusalu Vallavolikogu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval Urmo Ristisaar ja tema asendajaks Enn Kirsman.
Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval Urmas Kirtsi ja tema asendajaks Kalmer Märtson.
Nimetati Kuusalu Vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Enn Kirsman ja tema asendajaks Urmo Ristisaar.
Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Urmas Kirtsi ja tema asendajaks Kalmer Märtson.

Esitati koolide hoolekogudesse järgmised volikogu esindajad:
Kuusalu Keskkooli hoolekogusse Kai Sinisalu;
Kolga Keskkooli hoolekogusse Andres Paomees;
Vihasoo Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Madis Praks;
Kuusalu Kunstide Kooli hoolekogusse Raul Valgiste.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.11.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee