Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 4. istung toimub kolmapäeval, 04. detsembril 2013 kell 8.15.00 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas
2. Vallavara kasutusse andmine Torni 11-1, Kiiu
3. Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine – I lugemine
4. Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine – I lugemine
5. Kuusalu valla 2013.aasta III lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
6. Saunja küla Metsa-Tiigi katastriüksuse uue sihtotstarbe määramine
7. Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 24 ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 ja 25.11.2004 määruse nr 13 kehtetuks tunnistamine – II lugemine
8. Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine ja Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 lisa 7 kehtetuks tunnistamine - II lugemine
9. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
10. Vallavolikogu eelarvekomisjoni liikmete kinnitamine
11. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine
12. Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikmete kinnitamine
13. Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmete kinnitamine
14. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.11.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee