Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.11.2013


28. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Vihasoo küla Karijõe kinnistu korterelamu nr 2 rekonstrueerimisprojekti ja Kolga aleviku Keskla kinnistu elamu rekonstrueerimis- ja laiendusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Valkla küla Rannaniidu tee 8 kinnistule üksikelamu, Kasispea küla Kalleparda kinnistule elektrivarustuse ehitamiseks ja Kahala küla Vaga kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Kasutusload väljastati Valkla küla Vanatamme tee 4 kinnistul rekonstrueeritud korterelamule, Soorinna küla Vesiveski kinnistul rekonstrueeritud kalatrepile ja Kemba küla Tõrvaaugu kinnistule rajatud puurkaevule.

Kirjalik nõusolek väljastati Vahastu küla Vanaõue kinnistule sauna ja Kolgaküla küla Allikoru kinnistule aiamaja ehitamiseks.

Korraldus anti Virve küla Metsa-Nigula tee T3 omandamiseks.

Kuulutati välja avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 04.12.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee