Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 04.12.2013

Kinnitati "Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas".

Anti kasutusse korter Torni 11-1, Kiius.

Toimus Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine – I lugemine.

Toimus Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine – I lugemine.

Toimus Kuusalu valla 2013.aasta III lisaeelarve kinnitamine - I lugemine.

Muudeti Kuusalu vallas Saunja külas Metsa-Tiigi katastriüksuse sihtotstarve 100 % maatulundusmaa uueks sihtotstarbeks 100 % elamumaa.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2004 määrus nr 24 ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määrus nr 6 ja 25.11.2004 määruse nr 13.

Võeti vastu otsus "Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine" ja Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 lisa 7 tunnistati kehtetuks.

Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine lükati edasi 18.12.13 volikogu istungile.

Kinnitati vallavolikogu eelarvekomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Margus Soom – komisjoni esimees;
Ari Juhani Lehtonen – komisjoni aseesimees;
Hilja Tugedam;
Margus Parve;
Ivar Lipsmäe;
Kadri Idavain;
Kunnar Vahtras;
Mait Kröönström;
Värner Lootsmann;
Andres Heinver;
Urmas Hallika.

Kinnitati keskkonnakomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Raul Valgiste - esimees;
Urmo Ristisaar - aseesimees;
Priit Link;
Karli Lambot;
Janne Kallakmaa;
Svetlana Pajupuu;
Ilvard Eeriksoo;
Mart Reimann;
Külli Rahu;
Linda Metsaorg;
Toomas Mäeväli;
Toomas Väinsar.

Kinnitati haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Marika Astor – komisjoni esimees;
Andres Kaarmann – komisjoni aseesimees;
Ene Liivand;
Janne Kerdo;
Margus Soom;
Mari Paenurm;
Hilleri Treisalt;
Astrid Meister;
Vello Sats.

Kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Kaja Martinson - komisjoni esimees;
Küllike Enok - komisjoni aseesimees;
Andres Allmägi;
Kaupo Parve;
Astrid Meister;
Maila Velström;
Signe Roos;
Astrid Rõuk;
Ivi Adler;
Ille Ojamaa;
Susanna Kari.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 05.12.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee