Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 19.12.2013

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve põhitegevuse tulud 388 613,14 eurot; põhitegevuse kulud -296 513,14 eurot ja investeerimistegevus -92 100 eurot.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel suurendada alates 20.12.2013 Kuusalu Soojus OÜ osakapitali 85 000 eurot. Osa eest tasutakse täies ulatuses rahalise sissemaksena OÜ Kuusalu Soojus arvelduskontole nr. 1120173528 Swedbank hiljemalt 30.12.2013.


Toimus "Maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks" – I lugemine.

Määrati Kuusalu vallas Suurpea külas Vesiväe katastriüksuse sihtotstarve 100 % tootmismaa uueks sihtotstarbeks 100 % elamumaa.

Valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks Kunnar Vahtras, Mart Reimann, Raul Valgiste.

Kinnitati vallavolikogu arengukomisjoni liikmeteks Mart Reimann - esimees, Enn Kirsman - aseesimees, Karol Rahuoja; Ott Sandrak; Kalmer Märtson; Madis Praks; Urmo Ristisaar; Kristel Paunel; Andres Kaarmann; Värner Lootsmann; Ingeldrin Viljak; Herko Sunts; Heldur Meerits; Priit Adler; Artur Talvik.

Kinnitati vallavolikogu ehituskomisjoni liikmeteks Madis Praks- esimees; Raul Valgiste - aseesimees; Kaido Tseller; Kaupo Koit; Svetlana Pajupuu; Jaanus Hein; Sirje Potisepp; Mart Rostfeldt; Toomas Väinsar; Allan Laine.

Kinnitati vallavolikogu külaelukomisjoni liikmeteks Emil Rutiku -komisjoni esimees; Andres Allmägi - komisjoni aseesimees; Mait Kröönström; Aivar Oru; Andres Napp; Svetlana Pajupuu; Küllike Enok; Maila Velström; Raivo Samelselg; Helju Veskaru; Taigo Talivere.

Kinnitati vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks Asko Aug – komisjoni esimees; Ilvard Eeriksoo - komisjoni aseesimees; Tiina Viirna; Kadri Idavain; Urmas Paomees; Maarika Rohi; Sander Piibemann; Janno Laende; Mihkel Tomson; Kaisa Linno; Ulve Märtson; Kaido Laas.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.12.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee