Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 20.12.2013


20. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 40 punkti.

Kasutusload väljastati Andineeme küla Loo Ühistu 22 kinnistule ehitatud suvilale, Tammispea küla Kivioja kinnistul ehitatud suvilale ja heitveepuhastile ning Joaveski küla Joaveski kinnistul asuva paisu juurde ehitatud kalatrepile.

Kirjalik nõusolek väljastati Kolgaküla küla Mäeveeru kinnnistust moodustatavale Jõekalda maaüksusele väikeelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud Tiitus 7 maa tagastamiseks ja üks Valgejõe küla kinnistu Lõõtsa tee omandamiseks.

Neli korraldust väljastati tervisetoetuse, üksteist ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks ning kaks korraldust hooldusele võtmiseks.

Kinnitati Kuusalu Kunstide Kooli hoolekogu koosseis.

Reservfondist eraldati raha MTÜ-le Kuusalu Valla Küla Selts ja MTÜ-le Kodasoo Küla Selts.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 07.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee