Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Trükise „Harjumaa uurimusi 9. Arheoloogiakogumik“ esitlus Harjumaa Muuseumis

Harjumaa Muuseum esitleb neljapäeval, 23. jaanuaril kell 15 uut trükist Harjumaa uurimuste sarjast. Üheksas väljaanne kajastab arheoloogiavaldkonna kõige uuemaid uurimistulemusi ning arheoloogilisi avastusi ajaloolisel Harjumaal.

Vaatluse alla on võetud eripalgelised, seni vähe käsitletud või viimastel aastatel avastatud muinas- ja ajaloolised objektid. Aivar Kriiska ja Roland Koidu kirjeldavad 2011. aastal Humalast leitud Rooma mündi põhjal omaaegse Rooma impeeriumi peegeldust Läänemere idakaldal. Mauri Kiudsoo ja Irita Kallis keskenduvad viikingiaegsele Vomentaga muinaskihelkonnale ning analüüsivad piirkonna kujunemislugu. Ain Mäesalu selgitab Keila linnuselt leitud Püha Jüri ripatsil kujutatud pühaku kiivri, kaitsevarustuse ja relvastuse põhjal ripatsi valmistamisaega. Gurly Vedru artiklis on tähelepanu keskmes viikingiaeg ja Kuusalu küla kui piirkonna tuumik. Villu Kadakas, Kahrut Eller, Anneli Kalm ja Guido Toos kirjutavad 2012. aastal Anija mõisa peahoone eest avastatud keskaegsetest ehitusjäänustest. Villu Kadakas vaatleb oma artiklis Kose keskaegse kiriku ehituslugu. Martin Malve, Raido Roog ja Anti Lillak visandavad Rapla kirikuaia 18. sajandi matuse põhjal pildi tolleaegse eaka mehe võimalikust elukäigust ja matusekombestikust.

Kogumiku koostas Nele Kangert ja toimetas Ulla Kadakas. Keeletoimetaja oli Ene Hanson, artiklite kokkuvõtted tõlkis inglise keelde Kristiina Johanson, fotod töötles Maria Smirnova ning trükkis OÜ Infotrükk. Trükise „Harjumaa uurimusi 9. Arheoloogiakogumik.“ väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Kogumiku esitlusel peavad ettekanded Ain Mäesalu – „Püha Jüri ripats Keila linnuselt“, Mauri Kiudsoo – „Muistse Rävala arheoloogilise uurituse tasemest. Hetkeseisust ja perspektiividest.“ ja Martin Malve - „Kose kirikaiast leitud matustest“.

Kõik huvilised on esitlusele oodatud.

Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Keila 76608
Tel 678 1668
Faks 678 2050
muuseum@hmk.ee
www.hmk.ee

Autor: Harjumaa Muuseum
Kuupäev: 16.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee