Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 6. istung toimub kolmapäeval, 29. jaanuaril 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 27.02.1013 määruse nr 5 "Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
2. Maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks - II lugemine
3. Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine
4. Tapurla küla Liivapealse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Loa andmine teenuste kontsessiooni korraldamiseks korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
6. Kuusalu valla 2014. aasta eelarve - II lugemine
7. Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine" muutmine – I lugemine
8. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee