Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Avaliku konkursi korraldamine

Avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse majandusspetsialisti ametikoha täitmiseks, kelle ülesannete hulka kuulub valla kommunaalmajanduse ja heakorraalase tegevuse koordineerimine

• Kandidaadile esitatakse järgnevad kvalifikatsiooninõuded:
omab vähemalt keskharidust;
suudab oma pädevuse piires vastu võtta iseseisvaid otsuseid, näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
valdab eesti ja vene keelt tööks vajalikul tasemel;
omab arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine;
on kõrge stressitaluvusega, kohusetundlik, täpne, aus, otsustus- ja vastutusvõimeline;
on paindlik meeskonnatöötaja, hea suhtlemis-, planeerimis-, läbirääkimis- ja konflikti lahendamise oskusega;
omab B kategooria juhiluba.
• Kandideerijatel esitada Kuusalu vallavalitsusele järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri ühel leheküljel;
elulookirjeldus (sh ülevaade senisest töö- või teenistuskäigust);
ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate võimalike dokumentide koopiad;
muud dokumendid omal soovil.
• Dokumendid esitada paberkandjal aadressil Mõisa tee 17, Kuusalu vald 74604 Harjumaa või elektrooniliselt vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 17. veebruariks 2013 kella 10.00-ks.

Autor: Kuusalu Vallavalitsus
Kuupäev: 29.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee